MIE
Yokkaichi-shi
Agência Yokkaichi
?510-0085 Suwa-cho 8-17
(Ao lado da Prefeitura, av. Suwa Sindo)